راهنمای استفاده از سیستم به صورت کاملا تشریحی و تصویری آماده شده است.

این راهنمای برای استفاده کاربران و نمیاندگان می باشد.

با مطالعه این راهنمای میتوانید تمامی مشکلات خود را حل کنید.